RECLAME

Beleggen in gezondheidscentra?

Ontvang direct 5 tot 6% vaste rente met een Cortese Obligatie

 

Obligaties vanaf € 20.000

Looptijd van 7 – 10 jaar

Geen emissiekosten

Vrij verhandelbaar

Winstdelende obligatie

Vraag vrijblijvend informatie aan

Hoe wilt u de informatie ontvangen?

Privacyverklaring

Waarom beleggen in gezondheidscentra?

 

Solide huurders

Risicospreiding in vastgoedportefeuille

Langlopende huurcontracten

Vraag naar zorg neemt toe

Minder conjunctuurgevoelig

Maatschappelijk verantwoord beleggen

OPEN VOOR INSCHRIJVING

Cortese HealthCare VIII (8)

Cortese HealthCare VIII (8) is open voor inschrijving. Er zal niet in één specifiek segment zorgvastgoed geïnvesteerd worden, maar in een spreiding over meerdere segmenten zorgvastgoed waarbij de nadruk ligt op gezondheidscentra.

Cortese HealthCare VIII (8)

  • zorgobligaties vanaf € 20.000
  • vaste rente 5%
  • prognose totaalrendement 7,5%*

Voordelen van beleggen in gezondheidscentra

 

Stabiele huurders met langlopende huurcontracten

Beleggen in gezondheidscentra draagt bij aan een goede spreiding in uw beleggingsportefeuille. Met name deze vorm van zorgvastgoed is de afgelopen jaren steeds aantrekkelijker geworden als beleggingscategorie. Eerstelijns zorgverleners sluiten veelal langlopende huurcontracten af en uit het verleden is gebleken dat dit soort huurders ook in tijden dat het minder goed met de economie ging, stabiele huurders zijn geweest. 

Weinig leegstand

Huisartsen vormen binnen gezondheidscentra de spil in het zorgnetwerk en hebben zo een centrale rol als eerstelijns hulpverlener. Door deze centrale rol trekken huisartsen andere zorgverleners (zoals apothekers en fysiotherapeuten) aan waardoor er weinig leegstand in gezondheidscentra is.

Rijksoverheid stimuleert eerstelijnszorg

Vanuit de Rijksoverheid wordt de centrale rol van de huisarts alleen nog maar verder versterkt om de kwaliteit van de hulpverlening te bevorderen en om kosten te besparen. Huisartsen zullen hierdoor nog meer gaan samenwerken met o.a. wijkverpleegkundigen en specialisten ouderengeneeskunde. Voor een optimale samenwerking zullen ook deze zorgverleners zich in gezondheidscentra willen vestigen.

Risico’s

Beleggen in Cortese HealthCare fondsen brengt risico’s met zich mee zoals wordt beschreven in het Informatie Memorandum, waaronder het risico van marktwaarde-daling, leegstand, (her)financiering en rentefluctuaties. De waarde van de belegging kan daardoor dalen en beleggers dienen zich te realiseren dat zij mogelijk minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. 

* Alle prognoses zijn schattingen en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

“We gaan allemaal naar de huisarts, we gaan allemaal naar de apotheek. Kortom, wij richten ons op het type zorg waar iedereen gebruik van maakt.”

 

Henri Schouten, Cortese

Cortese

Specialist in eerstelijns zorgvastgoed beleggingsfondsen

Kenmerken Cortese HealthCare fondsen

R

Nederlandse gezondheidscentra

R

Obligaties vanaf € 20.000

R

Vaste rentevergoeding van 5 tot 6%

R

Obligatie met winstdeling

R

Prognose eindrendement tussen 7 en 8%*

R

Geen emissiekosten

R

Looptijd tussen 7 en 10 jaar

R

Vrij verhandelbaar