RECLAME

Beleggen in Zorgvastgoed?

Ontvang direct 5 tot 6% vaste rente met een Cortese Obligatie

 

Obligaties vanaf € 10.000

Looptijd van 7 – 10 jaar

Geen emissiekosten

Vrij verhandelbaar

Winstdelende obligatie

Vraag vrijblijvend informatie aan

Hoe wilt u de informatie ontvangen?

Privacyverklaring

Hoe werkt het?

Met de aankoop van een Cortese Zorgobligatie belegt u in Nederlands zorgvastgoed. Uw inleg wordt gebruikt voor de aankoop van eerstelijns gezondheidscentra met huurders als huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten. Uit de stabiele huurinkomsten van deze solide huurders wordt de jaarlijkse vaste rente van 5 tot 6% over uw inleg betaald. De rente wordt per halfjaar uitgekeerd. Daarnaast geeft de Cortese Zorgobligatie een winstdeling bij verkoop van de gezondheidscentra aan het einde van de looptijd (7 tot 10 jaar) waardoor het geprognosticeerd totaalrendement tussen de 7 en 8% bedraagt.

De Cortese HealthCare fondsen kennen verschillende instapniveaus. Instappen kan al vanaf € 10.000. Op dit moment is Cortese HealthCare VIII (8) open voor inschrijving. Dit zorgvastgoedfonds kent een hoger instapbedrag.

OPEN VOOR INSCHRIJVING

Cortese HealthCare VIII (8)

Cortese HealthCare VIII (8) is open voor inschrijving. In dit fonds zal niet in één specifiek segment zorgvastgoed geïnvesteerd worden, maar in een spreiding over meerdere segmenten zorgvastgoed waarbij de nadruk ligt op gezondheidscentra.

Cortese HealthCare VIII (8)

  • zorgobligaties vanaf € 20.000
  • vaste rente 5%
  • prognose totaalrendement 7,5%*

Risico’s

Beleggen in Cortese HealthCare fondsen brengt risico’s met zich mee zoals wordt beschreven in het Informatie Memorandum, waaronder het risico van marktwaarde-daling, leegstand, (her)financiering en rentefluctuaties. De waarde van de belegging kan daardoor dalen en beleggers dienen zich te realiseren dat zij mogelijk minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. Wanneer u een deelneming in onze fondsen overweegt, staat u op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en wellicht moeilijk te begrijpen is.

*Alle prognoses zijn schattingen en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Waarom beleggen in Nederlandse gezondheidscentra?

 

Solide huurders

Minder conjunctuurgevoelig

Langlopende huurcontracten

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Vraag naar zorg neem toe

Risicospreiding vastgoedportefeuille

Ook interessant voor beginnende beleggers

 

Beleggen in eerstelijns gezondheidscentra is interessant voor zowel de beginnende als ervaren belegger. Als belegger wilt u zoveel mogelijk zekerheden en zo weinig mogelijk risico’s lopen. Beleggen in dit type zorgvastgoed heeft een gunstig risicoprofiel en een verwacht solide rendement.

 

Hoe investeren wij uw belegging?

Het is onze doelstelling om beleggingsproducten te creëren waarbij risico en rendement in de juiste verhoudingen staan. Uitgangspunt bij alles is het bereiken van een positief beleggingsresultaat voor de belegger.

De investeringen van onze Cortese HealthCare fondsen zijn gericht op het behalen van een optimaal rendement uit de aankoop en exploitatie van eerstelijns gezondheidscentra. Ook wordt gestreefd naar waardegroei bij de uiteindelijke verkoop van het vastgoed. Dit alles in combinatie met een aanvaardbaar risico. 

 Over Cortese

Specialist in eerstelijns zorgvastgoed beleggingsfondsen

 

Cortese is opgericht in 2010 en initieert, structureert en beheert diverse vastgoedproducten die direct of indirect beleggen in duurzame en lang verhuurde objecten in Nederland.

Kenmerken Cortese HealthCare fondsen

Obligaties vanaf € 10.000

Vaste rentevergoeding van 5 tot 6%

Obligatie met winstdeling

Prognose eindrendement tussen 7 en 8%

Geen emissiekosten

Looptijd tussen 7 en 10 jaar

Vrij verhandelbaar

Rentebetaling per half jaar

Meestgestelde vragen

Hoe lopen de bestaande fondsen van Cortese?

Cortese heeft 6 HealthCare fondsen met een totaal fondsvermogen van € 91 miljoen.

Cortese HealthCare I, II en III lopen al enkele jaren en functioneren allemaal naar behoren, d.w.z. dat alle gezondheidscentra volledig zijn verhuurd en alle inkomsten worden gerealiseerd conform het destijds vooraf opgestelde rekenmodel.

Cortese HealthCare IV en V zijn allebei in 2020 opgestart. Deze fondsen zijn nog iets te jong om een uitspraak over het financiële beloop te kunnen doen. Cortese HealthCare VI is in 2021 opgestart en bezig met de aankoop van de objecten.

Hoe presteren de fondsen van Cortese tijdens de Corona crisis?

Cortese investeert in gezondheidscentra met huurders uit de gezondheidszorg. U moet hierbij denken aan kernhuurders als huisartsen en apothekers, maar ook bijvoorbeeld fysiotherapeuten. Met name de kernhuurders houden hun hoofd goed boven water en hebben het vanwege de huidige zorgvraag erg druk. De overige huurders zoals bijvoorbeeld fysiotherapeuten moeten zich aanpassen aan de nieuwe situatie. In veel gevallen zijn onze huurders erg inventief en geven ze bijvoorbeeld behandelingen via online sessies.

Daar waar problemen ontstaan, biedt de overheid voldoende steun en zijn zorgverzekeraars bereid om waar nodig te hulp te schieten. Al met al is de huurachterstand door deze crisis minder dan 1% van de totale huurportefeuille van de HealthCare fondsen.

Kan ik mijn geld weer terugkrijgen tijdens de looptijd van de obligatie?

De obligaties van Cortese zijn alleen verhandelbaar.

Indien u uw obligatie wilt verhandelen, kan dat op de volgende manieren:

U draagt ze over aan uw familie, kennissen of vrienden. U bent immers zelf de beste referentie voor deze obligatie.

Uw erfgenamen zullen de obligaties overnemen of verzoeken om verhandeling.

Bij verhandeling kan Cortese voor u in haar netwerk kijken of er beleggers zijn die de obligatie van u zouden willen overnemen. Cortese zal in beginsel de reeds deelnemende beleggers van het betreffende fonds aanspreken. Overname van obligaties kan voor hen heel interessant zijn met het oog op een mogelijk nog korte restant looptijd, de vaste rente van 6% en een gunstige winstdeling.

Contact

 

Oude Enghweg 4

1217 JC  HILVERSUM

 

info@cortese.nl

030 – 307 3588

 

 

Cortese

Cortese is opgericht in 2010 en initieert, structureert en beheert diverse vastgoedproducten die direct of indirect beleggen in duurzame en lang verhuurde objecten in Nederland.

Naast het opzetten van zorgvastgoedfondsen, ontwikkelt Cortese ook medische centra en adviseert zorginstellingen en eerstelijnsdienstverleners over huisvestingsvraagstukken, bancaire financiering en begeleidt de (ver-)bouw van hun vastgoed.

 

Privacyverklaring