RECLAME

– NU OPEN VOOR INSCHRIJVING –

Cortese HealthCare XI (11)

Beleggen in langjarig verhuurd zorgvastgoed met 6% vaste rente

Deelname vanaf € 10.000

Verkoopwinstdelende obligatie

Prognose totaalrendement 8,1%

Verwachte looptijd 5 tot 7 jaar

Geen emissiekosten

Vul uw gegevens in en wij sturen u vrijblijvend de brochure toe

Wat wilt u ontvangen?

Wilt u vrijblijvend reserveren? De waarde van één obligatie is € 10.000.

Privacyverklaring

This site is protected by reCaptcha and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Waarom beleggen in dit Fonds?

Cortese HealthCare XI belegt in maatschappelijk verantwoord zorgvastgoed met als doelstelling: waardevast beleggen met een aantrekkelijk en stabiel rendement. In dit fonds worden panden aangekocht die verhuurd zijn aan medische huurders met langlopende huurcontracten. Dit zorgt voor stabiele huurinkomsten waardoor u jaarlijks een vaste rente van 6% op uw rekening ontvangt. Na verkoop van de objecten deelt u ook mee in de verkoopwinst waardoor het verwachte totaalrendement 8,1% is.

Fondsfeiten Cortese HealthCare ix zorgvastgoed

 

Risico’s

Beleggen in Cortese HealthCare XI brengt risico’s met zich mee zoals wordt beschreven in het Informatie Memorandum, waaronder het risico van marktwaardedaling, leegstand, (her)financiering en rentefluctuaties. De waarde van de belegging kan daardoor dalen. U dient zich ervan bewust te zijn dat de rendementen hoger maar ook lager kunnen uitkomen dan de prognose. Alle prognoses zijn schattingen en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Obligaties Cortese HealthCare fondsen

Veelbelovende objecten

Als obligatiehouder belegt u mee in zorgobjecten. Wij spreiden de investeringen over verschillende  eerstelijns gezondheidscentra met huurders als huisartsen, fysiotherapeuten en apothekers. Allemaal panden die langdurig in een behoefte zullen voorzien. 

Stappenplan
Hoe werkt het?

Stap 1

Wij onderzoeken het vastgoed zorgvuldig en kijken hierbij naar solide huurders

Stap 2

Wij kopen selectief zorgvastgoed aan dat voldoet aan onze kwaliteitseisen

Stap 3

De stabiele huurinkomsten geven u als belegger een rente van 6% op uw rekening 

 

Solide rendement voor u

De panden worden volledig en langjarig  verhuurd aan de medische huurders waardoor er stabiele huurinkomsten zijn. Uit deze huurinkomsten wordt de vaste rente aan de obligatiehouders betaald. Voor u als belegger zorgt dit voor een solide rendement op uw investering.

Over Cortese

Wij bestaan sinds 2010 en hebben 11 zorgvastgoedfondsen met circa 50 gezondheidscentra.

Wij zijn de grootste belegger in gezondheidscentra van Nederland.

Wij hebben circa 225 miljoen aan zorgvastgoed onder beheer.

Veel gestelde vragen van onze beleggers

Hoe koopt Cortese in deze tijd vastgoed?

Cortese kan interessant zorgvastgoed kopen:

  1. Door juiste contacten met makelaars en banken. Zij weten ons als dé beleggingsspecialist in zorgvastgoed goed te bereiken.
  2. Anderzijds volgen wij nauw de ontwikkelingen in de zorgvastgoedmarkt. Wij weten dus wanneer het een goed moment is om tot aankoop over te gaan.

Hoe kan Cortese een rente van 6% uitkeren?

Cortese weet op basis van een goede balans tussen de aankoopsom van het zorgvastgoed, de rente en aflossing bij de bank en de geprognosticeerde exploitatielasten een gezonde en stabiele cash flow te generen. Door een aanwezigheid van een solide en gezonde liquiditeitsreserve kunnen we uiteindelijk tot de rente van 6%* aan de beleggers komen.

Hoe beperkt Cortese het risico?

Wij investeren alleen in zorgvastgoed, omdat dit segment zich bewezen heeft als stabiele sector. Tevens beschikt Cortese over langjarige ervaring en deskundigheid binnen de beleggingsmarkt van zorgvastgoed.

De medische/zorgsector is minder conjunctuurgevoelig. Daarnaast hanteren wij een gedisciplineerde aanpak in de selectie van het zorgvastgoed. De staat van het zorgvastgoed, de aankoopprijs en de huurders moeten aan onze beleggingseisen en strategie voldoen. Ook spreiden wij de investeringen over een mix van zorgvastgoed en over meerdere vastgoedobjecten.

Daarnaast lost Cortese jaarlijks af op de bankfinanciering wat een gunstig effect heeft op de Loan to Value (verhouding tussen eigen en vreemd vermogen). Daarbij gaan we ervan uit dat de waarde van het zorgvastgoed stabiel blijft.

Meer over de risico’s en hoe wij deze beperken, leest u in het Informatie Memorandum.

 

Heeft Cortese een bewezen trackrecord?

Cortese is opgericht in 2010 en is uitgegroeid tot Nederlands grootste belegger in gezondheidscentra. Op dit moment heeft Cortese 11 zorgvastgoedfondsen operationeel. Al deze fondsen presteren naar verwachting en keren uit volgens de vooraf opgestelde rekenmodellen.

Hoe gaat Cortese om met duurzaamheid?

Cortese streeft binnen haar vastgoedfondsen altijd naar passende courante en duurzame objecten. Niet alleen om te voldoen aan de duurzaamheidseisen, maar ook om voor haar zorghuurders de huisvestingslasten (zoals energie) zo gunstig en adequaat mogelijk te houden.

Wij proberen zorgvastgoed altijd aan te kopen met energielabel A of, indien interessant, kopen wij zorgvastgoed aan, waarbij wij meerwaarde en betere duurzaamheid kunnen creëren door middel van verbeteringen na aankoop. Verduurzaming van zorgvastgoed en verbetering van de energiewaarden kan bijvoorbeeld gedaan worden door isolatie, installatie van zonnepanelen, het vervangen van lichtarmatuur naar led of modernisering van installaties.

Let op! Een belegging in het Fonds is geen duurzame belegging in de zin van de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid. Het Fonds heeft niet tot doel een duurzame belegging te bieden dan wel enige ecologische of sociale kenmerken te promoten.

 

Waarom heeft Cortese geen AFM-vergunning voor beheerders?

Cortese HealthCare XI B.V. is geen beleggingsinstelling en voor deze activiteit/aanbieding is geen AFM-vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vereist. Het Informatie Memorandum is formeel niet onderworpen aan goedkeuring door de AFM.

Cortese HealthCare XI B.V. heeft op basis van de wettelijke bepalingen een meldingsplicht voor deze Uitgifte bij de AFM, aangezien deze aanbieding een totale tegenwaarde van minder dan €5 miljoen is. Tevens dient een informatiedocument aan de AFM verstrekt te worden. Cortese HealthCare XI B.V. heeft aan de meldingsplicht bij de AFM voldaan en het informatiedocument verstrekt. Voor geïnteresseerden is het informatiedocument beschikbaar. Dit document is opvraagbaar bij de Uitgevende Instelling.

Vraag vrijblijvend de brochure aan

Vul uw gegevens in en wij sturen u vrijblijvend de brochure toe

Wat wilt u ontvangen?

Wilt u vrijblijvend reserveren? De waarde van één obligatie is € 10.000.

Privacyverklaring

This site is protected by reCaptcha and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.