Cortese Zorgwoningen Fonds I

NU OPEN VOOR INSCHRIJVING

Deelname vanaf € 100.000

Prognose gemiddeld direct rendement 6,1%*

Winstdelende participatie

Verwachte looptijd 7 tot 10 jaar

Brochure cortese zorgwoningen

Waarom beleggen in dit Fonds?

Het Cortese Zorgwoningen Fonds I belegt in vier woon-zorgcomplexen in Zuid-Limburg met als doelstelling: waardevast beleggen in maatschappelijk zorgvastgoed met een aantrekkelijk stabiel rendement. Het gaat om objecten die worden verhuurd aan een organisatie die kleinschalige particuliere huisvesting biedt aan mensen met dementie.

Tekort aan zorgwoningen

Hoewel het aanbod van woonzorgvormen toeneemt, blijft er een tekort aan zorgwoningen. Dit komt doordat het aantal zorgbehoevenden ouderen door de ‘dubbele’ vergrijzing fors stijgt: niet alleen het aantal senioren neemt toe, men wordt ook steeds ouder waardoor er langer, maar ook intensievere zorg nodig is.
Binnen deze groep zorgbehoevenden ouderen is een sterke stijging te zien in het aantal ouderen met dementie. De verwachting is dat in 2040 maar liefst één op de drie 80-plussers dement zal zijn. Door een tekort aan woonvormen tussen zelfstandig thuis wonen en het verpleeghuis zal de vraag naar particuliere woonzorgconcepten alleen maar verder toenemen.

Risico’s

Beleggen in Cortese Zorgwoningen Fonds I C.V. brengt risico’s met zich mee zoals wordt beschreven in het Informatie Memorandum, waaronder het risico van marktwaardedaling, leegstand, (her)financiering en rentefluctuaties. De waarde van de belegging kan daardoor dalen. U dient zich ervan bewust te zijn dat de rendementen hoger maar ook lager kunnen uitkomen dan de prognose.

*Alle prognoses zijn schattingen en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

De objecten

Als participant belegt u mee in vier woon-zorgcomplexen. De objecten worden na aankoop volledig vernieuwd en verbouwd tot moderne woon-zorgcomplexen. De verbouwingen betreffen turn-key projecten waardoor de gebouwen geheel gebruiksklaar worden opgeleverd.

Alle objecten liggen in Zuid-Limburg. Dit is na de Randstad de dichtstbevolkte regio in Nederland waar de vergijzing hoger is dan in de rest van Nederland. Dit zorgt voor een grote vraag naar zorgwoningen.

valkenburg zorgwoningenfonds

Residentie Zuyderhoudt

Valkenburg a/d Geul

Mariahof zorgwoningenfonds

Residentie Mariahof

Sittard

GZC Schalkwijk Haarlem

Residentie Opveld

Maastricht

GZC Schalkwijk Haarlem

Residentie Voerendaal

Voerendaal

Stabiele huuropbrengsten

De woon-zorgcomplexen worden volledig en langjarig (20 jaar) verhuurd aan GEN Residenties op basis van triple net huurovereenkomsten. Bij deze huurovereenkomst betaalt de huurder (GEN Residenties) naast de huur, ook alle andere aan het pand verbonden kosten. Het fonds heeft derhalve geen kosten aan het pand gedurende de looptijd van de huurovereenkomst.

GEN Residenties verhuurt de appartementen aan individuele bewoners. De bewoners betalen zelf hun huur en de 24-uurs zorg wordt geleverd vanuit het Volledig Pakket Thuis.

De stijgende vraag naar zorgwoningen zorgt voor een blijvende instroom van bewoners waardoor er stabiele huurinkomsten zijn. Voor u als belegger zorgt dit voor een solide rendement op uw investering.

Waarom beleggen in  Cortese Zorgwoningen Fonds I?

Z

Solide huurder

Z

Triple net huurovereenkomsten

Z

Langjarige huurcontracten (20 jaar)

Z

Maatschappelijk verantwoord

Z

Tekort aan woonzorgvormen

Z

Verdubbeling aantal senioren met dementie

Veelgestelde vragen van beleggers

Wat wordt bedoeld met turn-key?

Hiermee wordt bedoeld dat de gebouwen geheel gebruiksklaar worden opgeleverd.

Gaat het om een ontwikkelingsproject?

Nee, het betreft geen ontwikkelingsproject.

Wat houdt Volledig Pakket Thuis (VPT) in?

Dit houdt in dat een persoon met een zorgindicatie vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg) niet opgenomen wordt in een regulier verpleeghuis, maar thuis blijft wonen waar een zorginstelling het volledige pakket aan zorg levert. Omdat diegene zelf zijn huur betaalt, is de eigen bijdrage die voor de zorg betaald moet worden een stuk lager dan die in een verpleeghuis.

Waarom liggen alle objecten in Zuid-Limburg?

Zuid-Limburg is een krimpregio en heeft te maken met een dubbele vergrijzing. Hierdoor  zal het aantal mensen met dementie in de toekomst explosief stijgen waardoor de vraag naar zorgwoningen zal toenemen.

Vraag vrijblijvend de brochure aan

Vul uw gegevens in en wij sturen u vrijblijvend de brochure toe

Wat wilt u ontvangen?

Wilt u vrijblijvend reserveren? De waarde van één participatie is € 25.000. Minimale afname van 4 participaties.

Privacyverklaring

Brochure cortese zorgwoningen