Beleggen in zorgvastgoed

(gezondheidscentra)

Investeren in Nederlandse gezondheidscentra

  

Gunstig risicoprofiel

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Stabiele huurders

Langlopende huurcontracten

Crisisbestendig beleggen

6% vaste rente

Looptijd tussen de 7 en 10 jaar

Winstdelingsregeling

  

 

Brochure aanvragen

Aanhef

Nieuwsbrief

Privacyverklaring

Uw vermogen, onze zorg

Cortese is een ervaren speler op de zorgvastgoedmarkt.  Het management wordt gevormd door drie professionals, elk specialist op een ander vakgebied waardoor er veel kennis in huis is op commercieel, juridisch, financieel/bancair, fiscaal en technisch gebied.

Sinds de oprichting in 2010 hebben wij 4 zorgvastgoedfondsen in beheer en een totaal fondsvermogen van  meer dan 53 miljoen. In de zorgvastgoedfondsen wordt geïnvesteerd in Nederlandse gezondheidscentra.

Uw vermogen op een gezonde plaats

In een gezondheidscentrum zitten eerstelijns zorgverleners zoals huisartsen en apothekers bij elkaar in één pand waardoor deze zorgverleners intern goed kunnen samenwerken. Zorgverleners trekken elkaar hierdoor aan waardoor er weinig leegstand is. Door de  stabiele huurinkomsten en de langlopende huurcontracten hebben beleggers een aanzienlijke zekerheid op een stabiel doorlopend rendement voor een lange periode.

Rijksoverheid stimuleert eerstelijnszorg

De kosten van de gezondheidszorg zijn de grootste en snelst groeiende uitgavenpost van de Rijksoverheid. Om kosten te besparen stimuleert de Rijksoverheid dat de eerste lijn zoveel mogelijk mensen van goede zorg voorziet. De eerstelijnszorg kan namelijk de meeste gezondheidsproblemen oplossen en is efficiënter dan ziekenhuiszorg.

Huisartsen vormen binnen gezondheidscentra de spil in het zorgnetwerk en hebben zo een centrale rol als eerstelijns hulpverlener. Vanuit de Rijksoverheid wordt de centrale rol van de huisarts daarom alleen nog maar verder versterkt om de kwaliteit van de hulpverlening te bevorderen en om kosten te besparen.

Ook interessant voor startende beleggers

Beleggen in eerstelijns gezondheidscentra is interessant voor zowel startende als ervaren beleggers. Beleggen in dit type zorgvastgoed heeft een gunstig risicoprofiel en een verwacht solide rendement. Een slim alternatief dus voor banksparen.

Meestgestelde vragen

Hoe lopen de bestaande fondsen van Cortese?

Cortese heeft 4 HealthCare fondsen met een totaal fondsvermogen van 53 miljoen.

Cortese HealthCare I, II en III lopen al enkele jaren en functioneren allemaal naar behoren, d.w.z. dat alle 11 gezondheidscentra volledig zijn verhuurd en alle inkomsten worden gerealiseerd conform het destijds vooraf opgestelde rekenmodel.

Cortese HealthCare IV is onlangs opgestart en bezig met het aankopen van vastgoed. Alle panden van dit fonds zijn volledig verhuurd. Dit fonds is nog iets te jong om een uitspraak over het  financiële beloop te kunnen doen.

 

Hoe presteren de fondsen van Cortese tijdens de Corona crisis?

Cortese investeert in gezondheidscentra met huurders uit de gezondheidszorg. U moet hierbij denken aan kernhuurders als huisartsen en apothekers, maar ook bijvoorbeeld fysiotherapeuten. Met name de kernhuurders houden hun hoofd goed boven water en hebben het vanwege de huidige zorgvraag erg druk. De overige huurders zoals bijvoorbeeld fysiotherapeuten moeten zich aanpassen aan de nieuwe situatie. In veel gevallen zijn onze huurders erg inventief en geven ze bijvoorbeeld behandelingen via online sessies.

Daar waar problemen ontstaan, biedt de overheid voldoende steun en zijn zorgverzekeraars bereid om waar nodig te hulp te schieten. Al met al is de huurachterstand door deze crisis minder dan 1% van de totale huurportefeuille van de HealthCare fondsen.

Kan ik mijn geld weer terugkrijgen tijdens de looptijd van de obligatie?

De obligaties van Cortese zijn alleen verhandelbaar.

Indien u uw obligatie wilt verhandelen, kan dat op de volgende manieren:

  1. U draagt ze over aan uw familie, kennissen of vrienden. U bent immers zelf de beste referentie voor deze obligatie.
  2. Uw erfgenamen zullen de obligaties overnemen of verzoeken om verhandeling.
  3. Bij verhandeling kan Cortese voor u in zijn netwerk kijken of er beleggers zijn die de obligatie van u zouden willen overnemen. Cortese zal in beginsel de reeds deelnemende beleggers van het betreffende fonds aanspreken. Overname van obligaties kan voor hen heel interessant zijn met het oog op een mogelijk nog korte restant looptijd, de vaste rente van 6% en een gunstige winstdeling.

 

 

 

We gaan allemaal naar de huisarts en we gaan allemaal naar de apotheek. Kortom, wij richten ons op het type zorg waar iedereen gebruik van maakt.

Henri Schouten, Cortese Capital

Cortese Capital

 

Privacyverklaring

Disclaimer

Bezoekadres

 

Middenwetering 1

3543 AR  UTRECHT

Contact

 

030 307 3588

info@cortese.nl