Begrippenlijst

Wat is zorgvastgoed?

Zorgvastgoed is een algemene beschrijving voor vastgoed dat direct of indirect met zorgdienstverlening te maken heeft. In de zorgsector wordt onderscheid gemaakt tussen de sectoren ‘care’ en ‘cure’.

De care sector is gericht op verzorging en hieronder vallen verpleeghuizen en verzorgingshuizen.

De cure sector is gericht op genezing. Het vastgoed dat onder deze sector valt, is onder te verdelen in eerstelijns, tweede-/derdelijns zorgvastgoed en privéklinieken.

 

Wat is eerstelijns zorgvastgoed?

Onder eerstelijns zorgvastgoed vallen praktijken van o.a. huisartsen, tandartsen en fysiotherapeuten.  Voor een behandeling door deze zorgverleners heb je geen doorverwijzing nodig.

Ziekenhuizen en klinieken vallen onder de tweede-/derdelijns zorgvastgoed. 

Wat is een eerstelijns gezondheidscentrum?

In een eerstelijns gezondheidscentrum werken zorgverleners samen vanuit één organisatie of vanuit één gemeenschappelijke doelstelling en altijd vanuit één gebouw

Binnen een gezondheidscentrum is de huisarts de spil in het zorgnetwerk en heeft zo een centrale rol als eerstelijns hulpverlener. De huisarts bepaalt welke zorg men nodig heeft en kan de patiënt doorverwijzen naar bijvoorbeeld een inpandige specialist of apotheek. Vooral dit is de kracht van een eerstelijns gezondheidscentrum en bevordert de kwaliteit van hulpverlening.