Trackrecord

Naast de ontwikkeling van zorgvastgoedfondsen heeft Cortese diverse ontwikkelings- en transformatieprojecten uitgevoerd in Nederland.

In ontwikkeling

Cortese voert doorlopend besprekingen met eigenaren van bestaande en nieuw ontwikkelde gezondheidscentra over verwerving van deze centra voor nieuwe zorgvastgoedfondsen. Heeft u interesse in onze nieuwe fondsen? Dan kunt u zich via onderstaande knop aanmelden voor het ontvangen van vooraankondigingen.

 

Cortese Zorgwoningen Fonds I succesvol voltekend

maart 2023 – Het Cortese Zorgwoningen Fonds I van Cortese Capital Management B.V. is succesvol voltekend. In dit fonds zijn vier objecten aangekocht.  

De objecten die in het fonds zijn aangekocht zullen volledig vernieuwd en verbouwd worden tot duurzame woon-zorgcomplexen voor mensen met dementie. De objecten zijn allen gelegen in Zuid-Limburg. De totale fondsinvestering bedraagt € 41.713.440,-. 

Status: het fonds kende ruime belangstelling voor de in totaal 890 participaties à €25.000,- per stuk en is voltekend. Het fonds is derhalve gesloten.

Cortese HealthCare VIII  succesvol voltekend

1 augustus 2022 – Het Cortese HealthCare VIII fonds van Cortese Capital Management B.V. is succesvol voltekend. In dit fonds wordt zorggerelateerd vastgoed aangekocht, waaronder gezondheidscentra.

In het fonds worden objecten aangekocht met medische huurders als apothekers, doktersposten, fysiotherapeuten e.d. De totale fondsinvestering bedraagt € 12.585.837,-. De uitgevende instelling Cortese HealthCare VIII heeft met succes het volledige obligatiekapitaal geplaatst.

Status: het fonds kende ruime belangstelling voor de in totaal 498 obligaties à € 10.000,- per stuk (minimale afname 2 stuks) en is voltekend. Het fonds is derhalve gesloten.

Cortese HealthCare VII succesvol voltekend

Het Cortese HealthCare VII fonds van Cortese Capital Management B.V. is succesvol voltekend. In dit fonds wordt een mix van zorgvastgoed aangekocht, waaronder eerstelijns gezondheidscentra.

In het fonds zijn zeven objecten aangekocht met medische huurders als apothekers, huisartsen, fysiotherapeuten e.d. De objecten zijn gelegen in middelgrote tot grote steden. De totale fondsinvestering bedraagt € 62.923.077,-. De uitgevende instelling CHC VII heeft met succes het volledige obligatiekapitaal geplaatst.

Status: het fonds kende ruime belangstelling voor de in totaal 990 obligaties à €25.000,- per stuk en is voltekend. Het fonds is derhalve gesloten.

Cortese HealthCare VI  succesvol voltekend

13 juli 2021 – Het Cortese HealthCare VI fonds van Cortese Capital Management B.V. is succesvol voltekend. Dit fonds is gericht op eerstelijns gezondheidscentra.

In het fonds worden ten minste 5 objecten aangekocht met medische huurders als apothekers, doktersposten, fysiotherapeuten e.d. De totale fondsinvestering bedraagt € 24.478.993,-. De uitgevende instelling Cortese HealthCare VI heeft met succes het volledige obligatiekapitaal geplaatst.

Status: het fonds kende ruime belangstelling voor de in totaal 408 obligaties à € 25.000,- per stuk (minimale afname 4 stuks) en is voltekend. Het fonds is derhalve gesloten.

Cortese HealthCare V succesvol voltekend

Het Cortese HealthCare V fonds van Cortese Capital Management B.V. is succesvol voltekend. Dit fonds is gericht op eerstelijns gezondheidscentra.

Het fonds kent 5 objecten met medische huurders als apothekers, huisartsen, fysiotherapeuten e.d. De eerstelijns gezondheidscentra zijn gelegen in middelgrote tot grote steden. De totale fondsinvestering bedraagt €14.296.332,-. De uitgevende instelling CHC V heeft met succes het volledige obligatiekapitaal geplaatst.

Status: het fonds kende ruime belangstelling voor de in totaal 498 obligaties à €10.000,- per stuk en is voltekend. Het fonds is derhalve gesloten.

Cortese HealthCare IV  succesvol voltekend

Het Cortese HealthCare IV fonds van Cortese Capital Management B.V. is succesvol voltekend. Dit fonds is gericht op eerstelijns gezondheidscentra.

Het fonds kent negen objecten met medische huurders als apothekers, doktersposten, fysiotherapeuten e.d. De eerstelijns gezondheidscentra zijn gelegen in middelgrote tot grote steden. De totale fondsinvestering bedraagt €25.074.662,-. De uitgevende instelling CHC IV heeft met succes het volledige obligatiekapitaal geplaatst.

Status: het fonds kende ruime belangstelling voor de in totaal 102 obligaties à €100.000,- per stuk en is voltekend. Het fonds is derhalve gesloten.

Cortese HealthCare III succesvol voltekend

Het Cortese HealthCare III fonds van Cortese Capital Management B.V. is succesvol voltekend. Dit fonds is gericht op eerstelijns gezondheidscentra.

Het fonds kent een viertal objecten met medische huurders als apothekers, doktersposten, fysiotherapeuten e.d. De eerstelijns gezondheidscentra zijn gelegen in middelgrote tot grote steden met een totaal vermogen van €12.300.000,-. Kenmerken van deze propositie zijn: 6% vaste rentevergoeding per jaar, looptijd van 7 tot 10 jaar met verkoopwinstdeling. Met Cortese HealthCare III heeft Cortese Capital Management B.V. het benodigde participatievermogen succesvol opgehaald bij Nederlandse en enkele buitenlandse particuliere beleggers.

Status: het fonds kende ruime belangstelling voor de in totaal 499 obligaties à €10.000,- per stuk en is inmiddels voltekend. Het fonds is derhalve gesloten.

Cortese HealthCare II succesvol voltekend

Het Cortese HealthCare II fonds van Cortese Capital Management B.V. is succesvol voltekend. Dit fonds is gericht op eerstelijns gezondheidscentra.

Het fonds kent een viertal objecten met medische huurders als apothekers, doktersposten, fysiotherapeuten e.d. De eerstelijns gezondheidscentra zijn gelegen in middelgrote steden met een totaal vermogen van € 12.300.000,-. Kenmerken van deze propositie zijn: 6% vaste rentevergoeding per jaar, looptijd van 7 jaar met winstdeling. Met Cortese HealthCare II heeft Cortese Capital Management B.V. het benodigde participatievermogen succesvol opgehaald bij Nederlandse en enkele buitenlandse particuliere beleggers. 

Status: het fonds kende ruime belangstelling voor de in totaal 429 obligaties à €10.000,- per stuk en is inmiddels voltekend. Het fonds is derhalve gesloten.

Cortese HealthCare I succesvol voltekend

Het Cortese HealthCare I fonds van Cortese Capital Management B.V. is succesvol voltekend. Dit fonds is gericht op eerstelijns gezondheidscentra.

Het fonds kent een drietal objecten met huurders als apothekers, doktersposten, fysiotherapeuten e.d. De gezondheidscentra zijn gelegen in middelgrote steden in de randstad met een totaal vermogen van €5.100.000,-. Kenmerken van deze propositie zijn: 6% vaste rentevergoeding per jaar, looptijd van 7 jaar met winstdeling. Met Cortese HealthCare I heeft Cortese Capital Management B.V. het benodigde participatievermogen succesvol opgehaald bij Nederlandse en enkele buitenlandse particuliere beleggers. 

Status: het fonds kende ruime belangstelling voor de in totaal 124 obligaties à €20.000,- per stuk en is inmiddels voltekend. Het fonds is derhalve gesloten.

550 huurwoningen (Utrecht)

Cortese voert het beheer over een transformatieproject, waar een bestaand kantoor wordt omgevormd tot 550 huurwoningen. Het project is gelegen aan de Jan van Foreeststraat te Utrecht.

Status: de bouw is in het eerste kwartaal van 2017 gestart en de 550 huurwoningen zijn in 2018 opgeleverd.

Gezondheidscentrum De Groote Wielen (Rosmalen)

Cortese heeft in 2016 een bestaand gezondheidscentrum voor een belegger geselecteerd en aangekocht. Het gezondheidscentrum is ontwikkeld door een projectontwikkelaar en was in bezit van een woningcorporatie.

In het gezondheidscentrum zijn twee huisartsenpraktijken, een apotheek, een tandarts, een fysiotherapeut, een verloskundigenpraktijk, logopedisten en psychologen gehuisvest. De totale omvang bedraagt ongeveer 1.520 m² BVO. Het gezondheidscentrum is gelokaliseerd in een nieuwe wijk De Groote Wielen te Rosmalen, nabij een lagere school.

De Groote Wielen is een stadsdeel van de gemeente ‘s-Hertogenbosch in het noorden van Rosmalen. Het stadsdeel bestaat uit meerdere wijken, waarvan er drie op dit moment bebouwd zijn. Ten noorden van de Waterplas worden de komende jaren tot 2020 nog twee wijken gerealiseerd: Lanen en Centrum van De Groote Wielen. In de periode daarna zal ook het gedeelte ten noordoosten van het stadsdeel ontwikkeld worden.

Status: volledig geplaatst.

 

 

Planontwikkeling 510 tijdelijke sociale huurwoningen en 7 Skaeve Huse te Overtuin in Leidsche Rijn (Utrecht)

Cortese heeft tezamen met Prevenda, een tijdelijke huisvester, de Planontwikkeling van 510 tijdelijke sociale huurwoningen en 7 Skaeve Huse te Overtuin in Leidsche Rijn Utrecht opgestart en vormgegeven.

De studio’s zijn bedoeld voor tijdelijke huisvesting van jongeren. Er is ook ruimte beschikbaar voor andere leeftijdscategorieën, zoals mensen die woonruimte van de corporaties nodig hebben als statushouders en mensen die de maatschappelijke opvang verlaten.

De bouw en ontwikkeling van zogenaamde ‘Skaeve Huse’- woningen is nieuw voor Utrecht.

Zij zijn bedoeld voor mensen, die behoefte hebben aan een prikkelarme woonomgeving. De bewoners krijgen intensieve begeleiding. Naast de 7 Skaeve Huse is er een achtste woning voor de begeleiders. De 7 woningen zijn in april 2017 al in gebruik genomen.

Status: het gehele plan met de ontwikkeling is succesvol verkocht aan twee woningcorporaties, te weten: Mitros en Portaal.

Middelbare school met extra zorgvraag te Drostenburg (Amsterdam)

Cortese heeft in 2016 en 2017 in opdracht van de gemeente Amsterdam en stichting Orion een middelbare school gebouwd en gerealiseerd.

Vanaf september 2017 zal de school in gebruik genomen worden. De oppervlakte van de school is ongeveer 3.700 m². Het is een duurzaam gebouw met gebruik van zonnepanelen.

Status: volledig ontwikkeld en verkocht.

 

Gezondheidscentrum Drostenburg te Venserpolder (Amsterdam)

Cortese heeft in 2016 een nieuw gezondheidscentrum voor een groep van beleggers ontwikkeld en geplaatst bij enkele beleggers. Het gezondheidscentrum is een nieuw ontwikkeld centrum van ongeveer 1.200 m² BVO. 

In het gezondheidscentrum zijn een huisartsenpraktijk, een apotheek, een fysiotherapeut, een verloskundigenpraktijk en psychologen gehuisvest. Het gezondheidscentrum is ter vervanging van het verouderde gezondheidscentrum Venserpolder van de stichting Gazo. Cortese heeft naast het gezondheidscentrum ook een middelbare school voor kinderen met een additionele leer- en of zorgbehoefte gebouwd en opgeleverd aan stichting Orion.

Status: dit fonds is volledig geplaatst en onder beheer. Oplevering heeft in augustus 2017 plaatsgevonden.

Project Buitenduyn, 8 grote luxe vakantiewoningen met zorgfunctie (Ameland)

Cortese heeft tezamen met een exploitant in vakantiewoningen een perceel grond op Ameland gelegen in de gemeente Ballum ter grootte van ongeveer 67 are aangekocht en een plan ontwikkeld om daar een nieuw te realiseren luxe groepsaccommodatie te realiseren.

De accommodatie bestaat uit 8 geschakelde verblijven, die elk zijn uitgerust met bijzondere voorzieningen om ook gebruikt te kunnen worden door personen met een mobiliteitsbeperking en/of personen die intensieve zorg nodig hebben.

De locatie is gelegen aan de westkant van het eiland Ameland.

Status: dit ontwikkelingsproject is in 2016 verkocht.

Gezondheidscentrum Utrecht-Oost (Utrecht)

Cortese heeft in 2010 een nieuw gezondheidscentrum tezamen met enkele beleggers aangekocht. Het gezondheidscentrum is ontwikkeld door een projectontwikkelaar uit Utrecht.

In het gezondheidscentrum zijn naast twee huisartsenpraktijken en een fysio- en verloskundigenpraktijk ook logopedisten, psychologen en een diëtiste gehuisvest. De totale omvang bedraagt ongeveer 1.690 m² BVO. Het gezondheidscentrum is gelokaliseerd over twee gebouwen met een afsluitbare binnenplaats in de wijk Oudwijk te Utrecht. Het gezondheidscentrum is gesitueerd in een oud lagere schoolgebouw, dat volledig gerenoveerd is. 

Status: volledig geplaatst en verkocht.