Disclaimer

 

GEBRUIK VAN DE WEBSITE WWW.CORTESE.NL

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. De informatie kan niet worden beschouwd als een advies of aanbod om deel te nemen in een obligatiefonds.
Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Cortese Capital Management B.V. (hierna: Cortese) zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.
Cortese kan niet garanderen dat de website foutloos of ten allen tijde beschikbaar zal zijn of dat de website of de server waarop het draait vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.
Cortese wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

 

INFORMATIE VAN DERDEN, PRODUCTEN EN DIENSTEN

Op de website van Cortese kunnen hyperlinks naar websites van derden staan. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Cortese niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

 

INFORMATIE GEBRUIKEN

Het is niet toegestaan informatie van deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cortese. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

 

WIJZIGINGEN

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

 

TOEPASSELIJK RECHT

Op de dienstverlening van Cortese is het Nederlands recht van toepassing.