Duurzaamheidsverklaring

 

Op 10 maart 2021 is de Europese verordening betreffende informatie verschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (EU 2019/2088) in werking getreden. Op grond van deze verordening dient Cortese informatie openbaar te maken over de manier waarop zij bij het beleggen rekening houdt met duurzaamheidsaspecten.

Een belegging in een fonds van Cortese is geen duurzame belegging in de zin van de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid. De fondsen die Cortese beheert en initieert, zijn gericht op het behalen van een optimaal financieel rendement voor de deelnemende beleggers. De Fondsen hebben niet tot doel een duurzame belegging te bieden dan wel enige ecologische of sociale kenmerken te promoten. Bij de aankoop van het zorgvastgoed wordt niet bewust rekening gehouden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Hieronder wordt aangegeven hoe Cortese rekening houdt met duurzaamheidsaspecten bij haar beleggingsactiviteiten.

Duurzaamheidsrisico’s (artikel 3 EU 2019/2088)

Cortese neemt in haar beleggingsbeslissingsprocedure duurzaamheidsrisico’s in aanmerking. Deze zijn niet van doorslaggevend belang. Ze worden zoveel mogelijk beperkt, maar volledig uitsluiten is niet mogelijk. In de toekomst kan dit betekenen dat dit invloed heeft op het beleggingsrendement.

Negatieve gevolgen op duurzaamheidsgebied (artikel 4 EU 2019/2088)

Negatieve gevolgen op duurzaamheidsgebied kunnen impact hebben op de waarde van vastgoedobjecten en daarmee het beleggersrendement. Cortese neemt in haar beleggingsbeslissingen deze gevolgen in aanmerking, maar deze zijn niet van doorslaggevend belang. Cortese probeert deze negatieve gevolgen zoveel mogelijk te beperken door te beleggen in goed onderhouden zorgvastgoed, bij voorkeur nieuw dan dan wel gerenoveerd.  Indien een object bij aankoop niet over het energielabel A beschikt, zal Cortese duurzaamheidsmaatregelen doorvoeren, zoals het plaatsen van zonnepanelen, isoleren of het vervangen van lichtarmaturen naar led.

Bij nieuwbouw en renovatieprojecten wordt een kwalitietsniveau overeengekomen die voldoet aan de huidige kwaliteitseisen op het gebied van o.a. isolatie en energieverbruik. Cortese ziet toe op naleving van dit niveau door tussentijdse controles uit te voeren.

Beloningsbeleid (artikel 5 EU 2019/2088)

Cortese heeft geen beloningsbeleid waardoor dit artikel niet van toepassing is.