Beleggen in zorgvastgoed

Verantwoord beleggen in eerstelijns gezondheidscentra met een Cortese Zorgobligatie.

Direct 6% vaste rente

Winstdelende obligaties

Looptijd tussen 7 en 10 jaar

Solide huurders

Langlopende huurcontracten

Vraag naar zorg neemt toe

Risicospreiding in vastgoedportefeuille

Minder conjunctuurgevoelig

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Investeren in eerstelijns gezondheidscentra

 

Als u met een Cortese Zorgobligatie deelneemt in een Cortese HealthCare fonds wordt met uw inleg geïnvesteerd in Nederlandse gezondheidscentra met huurders als huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten. Uit de stabiele huurinkomsten van deze solide huurders wordt de 6% vaste rente aan de deelnemers uitgekeerd.

Beleggen in  zorgvastgoed ook interessant voor beginnende beleggers

 

Beleggen in eerstelijns gezondheidscentra is interessant voor zowel de beginnende als de meer ervaren belegger. Als belegger wilt u zoveel mogelijk zekerheden en zo weinig mogelijk risico’s lopen. Beleggen in dit type zorgvastgoed heeft een gunstig risicoprofiel en een verwacht solide rendement.

De Cortese HealthCare fondsen kennen verschillende instapniveaus. Instappen kan al vanaf € 10.000. Op dit moment is er geen fonds open voor inschrijving. Cortese voert doorlopend besprekingen met eigenaren van bestaande en nieuw ontwikkelde gezondheidscentra over verwerving van deze centra voor nieuwe zorgvastgoedfondsen. 

Heeft u interesse in onze nieuwe fondsen? Dan kunt u zich via onderstaande knop aanmelden voor het ontvangen van vooraankondigingen. 

Voordelen van beleggen in eerstelijns gezondheidscentra

 

Stabiele huurders met langlopende huurcontracten

Beleggen in eerstelijns gezondheidscentra draagt bij aan een goede spreiding in uw beleggingsportefeuille. Met name deze vorm van zorgvastgoed is de afgelopen jaren steeds aantrekkelijker geworden als beleggingscategorie. Eerstelijns zorgverleners sluiten veelal langlopende huurcontracten af en uit het verleden is gebleken dat dit soort huurders ook in tijden dat het minder goed met de economie ging, stabiele huurders zijn geweest. 

Weinig leegstand

Huisartsen vormen binnen gezondheidscentra de spil in het zorgnetwerk en hebben zo een centrale rol als eerstelijns hulpverlener. Door deze centrale rol trekken huisartsen andere zorgverleners (zoals apothekers en fysiotherapeuten) aan waardoor er weinig leegstand in gezondheidscentra is.

Rijksoverheid stimuleert eerstelijnszorg

Vanuit de Rijksoverheid wordt de centrale rol van de huisarts alleen nog maar verder versterkt om de kwaliteit van de hulpverlening te bevorderen en om kosten te besparen. Huisartsen zullen hierdoor nog meer gaan samenwerken met o.a. wijkverpleegkundigen en specialisten ouderengeneeskunde. Voor een optimale samenwerking zullen ook deze zorgverleners zich in gezondheidscentra willen vestigen.

Kenmerken Cortese HealthCare Vastgoedfondsen

R

Obligaties vanaf € 10.000

R

Vaste rentevergoeding van 6%

R

Nederlandse gezondheidscentra

R

Solide huurders

R

Langlopende huurcontracten

R

Prognose eindrendement tussen 7 en 8%

R

Geen emissiekosten

R

Looptijd tussen 7 en 10 jaar

R

Vrij verhandelbaar

R

Obligatie met winstdeling

Risico’s

Investeren in Cortese HealthCare zorgobligaties brengt risico’s met zich mee waaronder negatieve waardeontwikkelingen, huurprijsrisico, renterisico, onderhoudsrisico, fiscaal risico, liquiditeitsrisico, herfinancieringsrisico, risico van beperkte verhandelbaarheid en risico van langere looptijd.

Onzekere tijden vragen om een stabiele belegging

Wilt u ook verantwoord beleggen in een groeimarkt? Wij bieden u de mogelijkheid te investeren in gezondheidscentra waarbij risico en rendement in de juiste verhoudingen staan. Wilt u meer weten over hoe wij dat doen? Vraag dan vrijblijvend onze algemene brochure aan. 

brochure BELEGGEN IN ZORGVASTGOED CORTESE

AANVRAAG ALGEMENE BROCHURE

Graag ontvang ik de brochure

Nieuwsbrief

Vooraankondigingen

Privacyverklaring