Beleggen in zorgvastgoed

Verantwoord beleggen in eerstelijns gezondheidscentra met een Cortese Zorgobligatie. 

Stabiele huurders

Risicospreiding in vastgoedportefeuille

Langlopende huurcontracten

Vraag naar zorg neemt toe

Minder conjunctuurgevoelig

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Nu open voor inschrijving: Cortese HealthCare VI

Ons zesde zorgvastgoed beleggingsfonds Cortese HealthCare VI is nu open voor inschrijving. In dit fonds worden ten minste vijf Nederlandse gezondheidscentra aangekocht.

Kernpunten Cortese HealthCare VI

  • zorgobligaties vanaf € 100.000
  • direct 6% vaste rente
  • winstdelende zorgobligatie
  • looptijd van 7 tot 10 jaar
  • géén emissiekosten
  • vrij verhandelbaar

Bent u geïnteresseerd in dit nieuwe fonds? Vraag vandaag nog vrijblijvend de brochure aan. 

Investeren in eerstelijns gezondheidscentra

 

In de Cortese HealthCare fondsen wordt geïnvesteerd in eerstelijns gezondheidscentra in Nederland.

Binnen een eerstelijns gezondheidscentrum is de huisarts de spil in het zorgnetwerk en heeft zo een centrale rol als eerstelijns hulpverlener. De huisarts bepaalt welke zorg men nodig heeft en kan de patiënt doorverwijzen naar bijvoorbeeld een inpandige apotheek of fysiotherapeut. Vooral dit is de kracht van een eerstelijns gezondheidscentrum en bevordert de kwaliteit van hulpverlening.

Beleggen in een groeimarkt

 

De belangstelling van beleggers naar zorgvastgoed is de afgelopen jaren sterk toegenomen. In de eerste helft van 2019 zijn de investeringen in zorgvastgoed met 40% zijn toegenomen tot een recordbedrag van 415 miljoen euro.

Zorgvastgoed is steeds aantrekkelijker geworden als beleggingscategorie omdat de vraag naar gezondheidszorg in ons land toeneemt als gevolg van demografische factoren, stress en vergrijzing. Daarnaast blijken de medische huurders minder conjunctuurgevoelig dan huurders van winkels of kantoren.

“In de afgelopen 70 jaar zijn de zorguitgaven elk jaar fors gestegen en de verwachting is dat de zorguitgaven ook in de komende jaren blijven groeien.
Dit geldt zowel voor de langdurige zorg (onder andere verzorgingshuizen) als voor de curatieve zorg (onder andere ziekenhuizen en huisartsen): zij groeien allebei en ook beide ongeveer even hard”

(De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Uitgave van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2012).

“De zorg is grootverbruiker van overheidsgeld”

 (De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Uitgave van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2012).

Voordelen van beleggen in eerstelijns gezondheidscentra

 

Stabiele huurders met langlopende huurcontracten

Beleggen in eerstelijns gezondheidscentra draagt bij aan een goede spreiding in uw beleggingsportefeuille. Met name deze vorm van zorgvastgoed is de afgelopen jaren steeds aantrekkelijker geworden als beleggingscategorie. Eerstelijns zorgverleners sluiten veelal langlopende huurcontracten af en uit het verleden is gebleken dat dit soort huurders ook in tijden dat het minder goed met de economie ging, stabiele huurders zijn geweest. 

Weinig leegstand

Huisartsen vormen binnen gezondheidscentra de spil in het zorgnetwerk en hebben zo een centrale rol als eerstelijns hulpverlener. Door deze centrale rol trekken huisartsen andere zorgverleners (zoals apothekers en fysiotherapeuten) aan waardoor er weinig leegstand in gezondheidscentra is.

Rijksoverheid stimuleert eerstelijnszorg

Vanuit de Rijksoverheid wordt de centrale rol van de huisarts alleen nog maar verder versterkt om de kwaliteit van de hulpverlening te bevorderen en om kosten te besparen. Huisartsen zullen hierdoor nog meer gaan samenwerken met o.a. wijkverpleegkundigen en specialisten ouderengeneeskunde. Voor een optimale samenwerking zullen ook deze zorgverleners zich in gezondheidscentra willen vestigen.

“We gaan allemaal naar de huisarts, we gaan allemaal naar de apotheek. Kortom, wij richten ons op het type zorg waar iedereen gebruik van maakt.”

 

Henri Schouten, Cortese

Ook interessant voor startende beleggers

 

Beleggen in eerstelijns gezondheidscentra is interessant voor zowel startende als ervaren beleggers. Beleggen in dit type zorgvastgoed heeft een gunstig risicoprofiel en een verwacht solide rendement.

De Cortese HealthCare fondsen kennen verschillende instapniveaus. Instappen kan al vanaf € 10.000. Op dit moment is er geen fonds met een laag instapniveau open voor inschrijving.

Deelname in ons nieuwste fonds Cortese HealthCare VI is mogelijk vanaf € 100.000.  

 

Kenmerken Cortese HealthCare Fondsen

Cortese heeft op dit moment meerdere besprekingen lopen met eigenaren van bestaande en nieuw ontwikkelde gezondheidscentra over verwerving van deze centra voor nieuwe zorgvastgoedfondsen. 

Heeft u interesse in onze nieuwe fondsen? Dan kunt u zich via onderstaande knop aanmelden voor vooraankondigingen. 

R

Obligaties vanaf € 10.000

R

Vaste rentevergoeding van 6%

R

Nederlandse gezondheidscentra

R

Solide huurders

R

Langlopende huurcontracten

R

Prognose eindrendement tussen 7 en 8%

R

Geen emissiekosten

R

Looptijd tussen 7 en 10 jaar

R

Vrij verhandelbaar

R

Obligatie met winstdeling

Risico’s

Investeren in Cortese HealthCare zorgobligaties brengt risico’s met zich mee waaronder negatieve waardeontwikkelingen, huurprijsrisico, renterisico, onderhoudsrisico, fiscaal risico, liquiditeitsrisico, herfinancieringsrisico, risico van beperkte verhandelbaarheid en risico van langere looptijd.

Onzekere tijden vragen om een stabiele belegging

Wilt u ook verantwoord beleggen in een groeimarkt? Wij bieden u de mogelijkheid te investeren in gezondheidscentra waarbij risico en rendement in de juiste verhoudingen staan. Wilt u meer weten over hoe wij dat doen? Vraag dan vrijblijvend onze algemene brochure aan. 

AANVRAAG ALGEMENE BROCHURE

Graag ontvang ik de brochure

Nieuwsbrief

Vooraankondigingen

Privacyverklaring