Beleggen in zorgvastgoed

Beleggen in eerstelijns gezondheidscentra en zorgwoningen

Z

Direct 5 tot 6% vaste rente

Z

Winstdelende obligatie/participatie

Z

Looptijd tussen 7 en 10 jaar

Z

Solide huurders

Z

Langlopende huurcontracten

Z

Vraag naar zorg neemt toe

Z

Risicospreiding in vastgoedportefeuille

Z

Minder conjunctuurgevoelig

Z

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Risico’s

Beleggen in vastgoed brengt risico’s met zich mee waaronder negatieve waardeontwikkelingen, huurprijsrisico, renterisico, onderhoudsrisico, fiscaal risico, liquiditeitsrisico, herfinancieringsrisico, risico van beperkte verhandelbaarheid en risico van langere looptijd.

Investeren in eerstelijns gezondheidscentra

Als u met een Cortese Zorgobligatie deelneemt in een Cortese HealthCare fonds wordt met uw inleg geïnvesteerd in Nederlandse gezondheidscentra met huurders als huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten. Uit de stabiele huurinkomsten van deze solide huurders wordt de vaste rente aan de deelnemers uitgekeerd.

Reclame

Nieuw! Cortese Zorgwoningen Fonds I

Vraag vrijblijvend informatie aan

Cortese Zorgwoningen Fonds

OPEN VOOR INSCHRIJVING

valkenburg zorgwoningenfonds
$

Deelname vanaf € 100.000

$

Prognose gemiddeld direct rendement 6,1%*

$

Prognose gemiddeld totaal rendement 10,9%*

$

Geen emissiekosten

Interesse in onze fondsen?

Schrijf je vrijblijvend in voor onze nieuwsbrief

$

Instappen vanaf € 10.000

$

Rendement vanaf 5%

$

Focus op langjarig verhuurde zorgobjecten

$

Minder conjunctuurgevoelige beleggingen

Risico’s

Beleggen in Cortese zorgvastgoedfondsen brengt risico’s met zich mee zoals wordt beschreven in het Informatie Memorandum. De waarde van de belegging kan daardoor dalen en beleggers dienen zich te realiseren dat zij mogelijk minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. Wanneer u een deelneming in onze fondsen overweegt, staat u op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en wellicht moeilijk te begrijpen is.

* Alle prognoses zijn schattingen en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 

beleggen in zorgvastgoed blokken

Beleggen in  zorgvastgoed ook interessant voor beginnende beleggers

Beleggen in eerstelijns gezondheidscentra is interessant voor zowel de beginnende als de meer ervaren belegger. Als belegger wilt u zoveel mogelijk zekerheden en zo weinig mogelijk risico’s lopen. Beleggen in dit type zorgvastgoed heeft een gunstig risicoprofiel en een verwacht solide rendement.

De Cortese HealthCare fondsen kennen verschillende instapniveaus. Instappen kan in bepaalde fondsen al vanaf € 10.000.

Cortese voert doorlopend besprekingen met eigenaren van bestaande en nieuw ontwikkelde gezondheidscentra over verwerving van deze centra voor nieuwe zorgvastgoedfondsen. 

Heeft u interesse in onze nieuwe fondsen? Dan kunt u zich via onderstaande knop aanmelden voor het ontvangen van vooraankondigingen. 

Brochure aanvragen

Voordelen van beleggen in eerstelijns gezondheidscentra

 

Stabiele huurders met langlopende huurcontracten

Beleggen in eerstelijns gezondheidscentra draagt bij aan een goede spreiding in uw beleggingsportefeuille. Met name deze vorm van zorgvastgoed is de afgelopen jaren steeds aantrekkelijker geworden als beleggingscategorie. Eerstelijns zorgverleners sluiten veelal langlopende huurcontracten af en uit het verleden is gebleken dat dit soort huurders ook in tijden dat het minder goed met de economie ging, stabiele huurders zijn geweest. 

Weinig leegstand

Huisartsen vormen binnen gezondheidscentra de spil in het zorgnetwerk en hebben zo een centrale rol als eerstelijns hulpverlener. Door deze centrale rol trekken huisartsen andere zorgverleners (zoals apothekers en fysiotherapeuten) aan waardoor er weinig leegstand in gezondheidscentra is.

Rijksoverheid stimuleert eerstelijnszorg

Vanuit de Rijksoverheid wordt de centrale rol van de huisarts alleen nog maar verder versterkt om de kwaliteit van de hulpverlening te bevorderen en om kosten te besparen. Huisartsen zullen hierdoor nog meer gaan samenwerken met o.a. wijkverpleegkundigen en specialisten ouderengeneeskunde. Voor een optimale samenwerking zullen ook deze zorgverleners zich in gezondheidscentra willen vestigen.

Kenmerken Cortese HealthCare Vastgoedfondsen

Z

Obligaties vanaf € 10.000

Z

Vaste rentevergoeding van 5 tot 6%

Z

Nederlandse gezondheidscentra

Z

Solide huurders

Z

Langlopende huurcontracten

Z

Prognose eindrendement tussen 7* en 8%*

Z

Geen emissiekosten

Z

Looptijd tussen 7 en 10 jaar

Z

Vrij verhandelbaar

Z

Obligatie met winstdeling