Beleggen in vastgoed

Investeren in vastgoed is een interessante belegging als u uw geld wilt laten renderen.

Investeren in vastgoed kan in verschillende vormen. U kunt direct of indirect beleggen in vastgoed. Bij direct beleggen koopt u zelf vastgoed aan en zorgt u zelf voor het beheer. Bij indirect beleggen koopt u niet zelf het vastgoed aan, maar belegt u in een fonds waarin vastgoed wordt aangekocht. Dit is de meest zorgeloze vorm omdat u zich niet met het beheer bezig hoeft te houden en ook geen zorgen heeft over het onderhoud.

Bij beleggen in vastgoed kunt u kiezen uit verschillende soorten vastgoed waarin u gaat investeren. Dit kunnen woningen, kantoren, winkels, bedrijfsruimten of zorg-gerelateerd vastgoed zijn. Voorbeelden van zorg-gerelateerd vastgoed zijn gezondheidscentra, klinieken en zorgwoningen.

– Reclame –

NU OPEN VOOR INSCHRIJVING: Cortese HealthCare XI (11) – klik hier voor meer info

Cortese HealthCare XI (11)

Beleggen in maatschappelijk verantwoord zorgvastgoed met 6% rente

Deelname vanaf € 10.000

Winstdelende obligatie

Prognose totaalrendement 8,1%

Verwachte looptijd 5 tot 7 jaar

Brochure cortese zorgwoningen

Investeren in vastgoed bij Cortese

Bij Cortese kunt u indirect investeren in zorgvastgoed. Waarbij de nadruk ligt op gezondheidscentra en zorgwoningen. Indirect investeren kan op de volgende manieren:

Met een Zorgobligatie in de Cortese HealthCare vastgoedfondsen

Een Cortese Zorgobligatie is een lening aan het fonds en geeft gedurende de looptijd recht op een vaste rente. Aan het einde van de looptijd ontvangt u uw inleg terug en deelt u mee in de verkoopwinst. In de Cortese HealthCare fondsen wordt geïnvesteerd in Nederlandse gezondheidscentra met huurders als huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten.

Met een Participatie in het Cortese Zorgwoningen Fonds I 

Met een participatie verwerft u een stukje eigendom in Cortese Zorgwoningen Fonds I C.V. U ontvangt jaarlijks direct rendement en aan het einde van de looptijd ontvangt uw inleg terug en deelt u mee in de verkoopwinst. In het Cortese Zorgwoningen Fonds worden woon-zorgcomplexen aangekocht met zorgwoningen voor mensen met dementie.

Beleggen in vastgoed van Cortese

Waarom beleggen in zorgvastgoed

Z

Vraag naar zorg neemt toe

Z

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Z

Minder conjunctuurgevoelig

Z

Risicospreiding in vastgoedportefeuille

Waarom investeren in Cortese Beleggingsfondsen?

Beleggen in zorgvastgoed draagt bij aan een goede spreiding in uw beleggingsportefeuille. Zorgvastgoed is de afgelopen jaren steeds aantrekkelijker geworden als beleggingscategorie. Zorgverleners sluiten veelal langlopende huurcontracten af en uit het verleden is gebleken dat dit soort huurders ook in tijden dat het minder goed met de economie ging, stabiele huurders zijn geweest.

De Cortese HealthCare fondsen die al een paar jaar lopen, presteren conform prognoses en er is heel weinig tot geen leegstand in de aangekochte gezondheidscentra. 

 

Stabiele huurders

Langlopende huurcontracten

Weinig leegstand

Risico’s

Beleggen in vastgoed brengt risico’s met zich mee waaronder negatieve waardeontwikkelingen, huurprijsrisico, renterisico, onderhoudsrisico, fiscaal risico, liquiditeitsrisico, herfinancieringsrisico, risico van beperkte verhandelbaarheid en risico van langere looptijd.

De waarde van de belegging kan daardoor dalen en beleggers dienen zich te realiseren dat zij mogelijk minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. Wanneer u een deelneming in onze fondsen overweegt, staat u op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en wellicht moeilijk te begrijpen is.

*Alle prognoses zijn schattingen en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Blijf op de hoogte

De Cortese Beleggingsfondsen kennen verschillende instapniveaus. Instappen in bepaalde fondsen kan al vanaf € 10.000. Cortese voert doorlopend besprekingen met eigenaren van bestaand en nieuw ontwikkelde gezondheidscentra over verwerving van deze centra voor nieuwe zorgvastgoedfondsen.

Interesse in onze nieuwe fondsen? Schrijf je vrijblijvend in voor onze nieuwsbrief.