Privacyverklaring Cortese Capital Management B.V.

 

In deze privacyverklaring wordt aangegeven hoe Cortese Capital Management B.V. (hierna: Cortese) uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u uw rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunt uitoefenen. De privacyverklaring is gebaseerd op het extern privacyreglement van Cortese. Dit document is ook via onze website in te zien.

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden u daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd.

De meest recente versie [versie 1.3 | 25-04-2022] van de privacyverklaring vindt u op onze website (www.cortese.nl).

Over Cortese
Cortese Capital Management B.V.
Oude Enghweg 4
1217 JC HILVERSUM
030 3073588

KvK 67064280

Vragen en klachten
Cortese neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Indien u een vraag of een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, zal Cortese u eerst zelf proberen te helpen. Bij vragen en/of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met ons via telefoonnummer 030 – 307 35 88 of per e-mail info@cortese.nl.
Indien u niet akkoord gaat met de beantwoording van Cortese, kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die Cortese verwerkt
Deze privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens die worden verzameld door Cortese. Afhankelijk van hoe u met Cortese communiceert (online, offline, telefonisch, enz.) verzamelen wij verschillende soorten informatie van u.

Wij verwerken (mogelijk) de volgende gevens van u:

• Voor- en achternaam, adres, postcode en woonplaats
• Handelsnaam (eenmanszaken en VOF’s)
• Naam bestuurder of eigenaar/vennoot (eenmanszaak en VOF’s)
• Vestigingsadres en postadres (eenmanszaken en VOF’s)
• KvK-nummer (eenmanszaken en VOF’s)
• E-mailadres
• Geboortedatum
• Burgerservicenummer
• Identiteitsnummer
• IP-adres
• Locatiegegevens
• Gegevens over uw activiteiten op onze website
• Telefoonnummer (vast en mobiel)
• Bankrekeningnummer
• Klantnummer
• Btw-nummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Cortese verwerkt
Onze website en/of dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of bezoekers ouder dan 16 zijn. Om die reden raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je denkt dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cortese.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel verwerkt Cortese deze gegevens?
Cortese verwerkt uw persoonsgegevens met een reden (onder de AVG wordt dit een verwerkingsdoeleinde genoemd). Er zijn de volgende verwerkingsdoeleinden:

Uw gegevens zijn noodzakelijk om het contract tussen u en Cortese af te sluiten of uit te voeren.
• Cortese verzamelt, verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens voor de levering van de diensten/beleggingsproducten van Cortese.

Cortese heeft uw persoonsgegevens nodig om aan een wettelijke verplichting te voldoen.
• Cortese moet uw persoonsgegevens doorgeven aan (overheid)organisaties.

Cortese heeft een gerechtvaardigd belang.
Cortese verwerkt uw persoonsgegevens om optimaal te kunnen functioneren. Uw gegevens zijn noodzakelijk om u telefonisch of schriftelijk (per e-mail of post) te kunnen benaderen naar aanleiding van het door u ingevulde online contactformulier en/of voor het verzenden van de door u aangevraagde informatiebronnen.

Indien het optimaal functioneren van Cortese valt binnen het hiervoor genoemde doeleinde van correct afsluiten en uitvoeren van contracten met de klant, zal dat doeleinde voor Cortese relevant zijn voor het verzamelen, verwerken en bewaren van uw persoonsgegevens.

In andere gevallen kan Cortese zich beroepen op het “gerechtvaardigd belang” Hierbij wordt er steeds een doordachte afweging gemaakt tussen de belangen van Cortese en de eventuele gevolgen voor uw privacy. Dit is het geval bij het verwerken van persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Om (potentiële) klanten commercieel te kunnen benaderen en op de hoogte te houden van de aangeboden diensten en te informeren over wijzigingen van de diensten van Cortese.
• Om relatiebeheer mogelijk te maken.
• Om klachten af te handelen.

Indien er geen sprake is van noodzaak voor het contract of van een gerechtvaardigd belang, zal Cortese altijd uw toestemming vragen om uw persoonsgegevens te mogen verzamelen, verwerken en bewaren voor het optimaal functioneren van Cortese.
Indien u geen marketing van Cortese wenst te ontvangen, kunt u gebruik maken van uw recht van bezwaar (zie hieronder onder het kopje: ‘Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen’).

Hoe lang worden gegevens bewaard?
Cortese bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens worden gewist als wij het verwerken van uw persoonsgegevens niet meer nodig achten of als wij een verzoek tot het verwijderen van uw gegevens ontvangen, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor de administratie, waaronder facturen en andere administratieve bescheiden).

Worden uw gegevens gedeeld?
Cortese verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, maken wij met deze partijen (verwerkers) afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Dit opdat uw gegevens niet voor andere doeleinden dan de afgesproken doeleinden worden gebruikt en worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Cortese deelt uw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:
• Hosting van onze website
• WordPress
• CRM systeem
• Google
• Boekhouder/ accountant/salarisverwerker
• Mailservers
• Telefoondiensten
• Betaaldiensten
• Bezorgdiensten
• Banken

Google Analytics
We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. We gebruiken de Analytics-cookies ook in combinatie met andere diensten van Google. Wilt u helemaal niet gevolgd worden door Google, dan kun je hiervoor ook gebruik maken van de opt-out Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft de volgende rechten:
Het recht op inzage, rectificatie en wissing:
u heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens Cortese van u verwerkt en u mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of wissen.

Het recht op bezwaar:
u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Maakt u bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zal Cortese uw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Het recht op beperking van de verwerking:
u heeft het recht Cortese te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, Cortese uw persoonsgegevens niet meer nodig heeft of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat u gemaakt heeft tegen de verwerking.

Het recht op dataportabiliteit:
het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat u deze gegevens aan een andere partij kunt over te dragen.

Het recht om uw toestemming intrekken:
het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken voor gebruik van gegevens die Cortese voor een bepaald doel van u verkregen heeft op basis van uw toestemming. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Stuur ons voor alle hierboven vermelde verzoeken een e-mail met “verzoek i.v.m. privacy van gegevens” in de onderwerpregel. Wij zullen uw verzoek, zo snel als praktisch mogelijk is, beantwoorden. Als wij (na ontvangst van uw verzoek) meer dan een maand tijd nodig zullen hebben om op uw verzoek te reageren, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen.

Beveiliging
Cortese neemt passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen bijvoorbeeld misbruik, verlies en onbevoegde toegang. De toegang tot uw persoonsgegevens wordt binnen Cortese beperkt. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens.
Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
We versturen uw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL). Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.

Cookieverklaring
De website van Cortese maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze hebt verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.

U kunt als bezoeker zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hier vindt u onze Cookieverklaring, daar kunt u ook uw toestemming aanpassen of intrekken.

Cortese Capital Management B.V | Oude Enghweg 4 | 1217 JC HILVERSUM | 030 3073588 |info@cortese.nl