bew Privacy- en Cookieverklaring Cortese Capital Management B.V.

 

In deze privacyverklaring wordt aangegeven hoe Cortese Capital Management B.V. (hierna: Cortese) uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u uw rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunt uitoefenen. De privacyverklaring is gebaseerd op het extern privacyreglement van Cortese. Dit document is ook via onze website in te zien.

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden u daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd.

De meest recente versie [versie 1.4 | 13-09-2022] van de privacyverklaring vindt u op onze website (www.cortese.nl).

Over Cortese

Cortese Capital Management B.V | Oude Enghweg 4 | 1217 JC HILVERSUM | 030 3073588 |info@cortese.nl | KvK 67064280

Vragen en klachten
Cortese neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Indien u een vraag of een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, zal Cortese u eerst zelf proberen te helpen. Bij vragen en/of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met ons via telefoonnummer 030 – 307 35 88 of per e-mail info@cortese.nl.
Indien u niet akkoord gaat met de beantwoording van Cortese, kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die Cortese verwerkt
Deze privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens die worden verwerkt door Cortese. Wij verwerken persoonsgegevens van personen met wie wij een relatie hebben, hebben gehad of willen krijgen.

Afhankelijk van uw relatie met Cortese en de wijze waarop u met Cortese communiceert, verwerken wij verschillende soorten persoonsgevens van u. De volgende persoonsgegevens verwerken wij mogelijk van u:
wij verwerken uw contactgegevens om u telefonisch of schriftelijk (per e-mail of post) te kunnen benaderen naar aanleiding van het door u ingevulde online contactformulier en/of voor het verzenden van de door u aangevraagde informatiebronnen. Van de deelnemers in onze fondsen verzamelen wij behalve contactgegevens ook identificatiegegevens, bankgegevens, correspondentie en transactiegegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Cortese verwerkt
Onze website en/of dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of bezoekers ouder dan 16 zijn. Om die reden raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je denkt dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cortese.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel verwerkt Cortese deze gegevens?
Cortese verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Om uw inschrijving voor deelname in een beleggingsfonds van Cortese af te handelen, uit te voeren en aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
• Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is naar aanleiding van uw deelname.
• Om u te kunnen bellen of e-mailen naar aanleiding van een door u ingevuld contactformulier en/of voor het verzenden van de door u aangevraagde informatiebron(nen).
• Om u te informeren over ontwikkelingen van (nieuwe) fondsen van Cortese. Als u niet langer wenst dat wij uw contactgegevens gebruiken voor direct marketing, kunt u zich op ieder moment afmelden door een e-mail te sturen naar relatiebeheer@cortese.nl. Ook kunt u gebruik maken van de afmeldlink in de e-mail of een meegezonden antwoordkaart. Na afmelding zullen wij uw contactgegevens niet langer gebruiken voor direct marketing. Uw contactgegevens worden maximaal 2 jaar bewaard na het laatste contactmoment.
• Om nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor u zich heeft aangemeld. Afmelden kan altijd via de afmeldlink in de e-mail of meegezonden antwoordkaart.

Hoe lang worden gegevens bewaard?
Cortese bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens worden gewist als wij het verwerken van uw persoonsgegevens niet meer nodig achten of als wij een verzoek tot het verwijderen van uw gegevens ontvangen, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor de administratie, waaronder facturen en andere administratieve bescheiden). Voor uw identiteitsgegevens geldt een wettelijke bewaarverplichting van 5 jaar na beëindiging van uw deelname in de fondsen.

Worden uw gegevens gedeeld?
Cortese verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, maken wij met deze partijen (verwerkers) afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Dit opdat uw gegevens niet voor andere doeleinden dan de afgesproken doeleinden worden gebruikt en worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Cortese deelt uw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:
• Hosting van onze website
• WordPress
• CRM systeem
• Google*
• Boekhouder/ accountant/salarisverwerker
• Mailservers
• Telefoondiensten
• Betaaldiensten
• Bezorgdiensten
• Banken

*Google

Google Analytics

Wanneer u op de cookiepagina’s akkoord gaat met het gebruik van onze website, maakt deze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc.

Wij maken gebruik van Google Analytics om algemene bezoekgegevens bij te houden en om te kunnen analyseren hoe effectief onze Google Ads-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De gegevens worden dus gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Ook hebben wij Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, zodat IP-adressen geanonimiseerd worden en gegevens over een beveiligde verbinding gestuurd worden.

Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst. De statistische gegevens worden overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in Europa en de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Voor informatie over hoe Google compliant is aan de GDPR heeft Google specifieke pagina’s:  Google Cloud en de GDPR  en wat Google doet op het gebied van databescherming.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om Cortese als adverteerder informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

U kunt de opslag van Cookies verhinderen via de instellingen van uw browsersoftware. Wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website ten volle zult kunt benutten. Bovendien kunt u verhinderen dat de door de cookies verzamelde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) naar Google worden verzonden en deze gegevens door Google worden verwerkt, door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en privacybescherming vindt u op https://www.google.com/analytics/terms/nl.html of op https://www.google.nl/intl/nl/policies/

Google Tag Manager

Wanneer u op de cookiepagina’s akkoord gaat met het gebruik van onze website, maakt deze website gebruik van de Google Tag Manager. Tag Manager verzamelt geen persoonsgegevens. De tool activeert andere tags, die van hun kant soms gegevens verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Wanneer op domein- of cookieniveau een deactivering werd uitgevoerd, blijft deze van kracht voor alle tracking tags die met Google Tag Manager worden geïmplementeerd. Het privacybeleid van Google in verband met deze tool vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Google Ads Remarketing

Wanneer u op de cookiepagina’s akkoord gaat met het gebruik van onze website, maakt onze website gebruik van de functies van Google Ads Remarketing. Hiermee maken wij reclame voor deze website in de Google zoekresultaten, maar ook op websites van derden. Informatie over hoe Google uw gegevens gebruikt bij uw bezoek aan deze site vindt u hier. https://policies.google.com/technologies/partner-sites

De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”). Google plaatst hiervoor een cookie in de browser van uw eindapparaat, dat automatisch op interesses gebaseerde reclame mogelijk maakt door middel van een pseudoniem cookie-ID en op basis van de pagina’s die u hebt bezocht.

Een uitgebreidere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u Google toestemming hebt gegeven om uw web- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account te koppelen en informatie van uw Google-account te gebruiken om advertenties die u op het internet bekijkt te personaliseren. Als u in dit geval tijdens uw bezoek aan onze website bent ingelogd bij Google, zal Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens gebruiken om doelgroeplijsten voor cross-device remarketing op te stellen en te definiëren. Daarvoor worden uw persoonsgegevens door Google tijdelijk aan Google Analytics-gegevens gekoppeld om doelgroepen te vormen. U kunt het installeren van cookies voor advertentievoorkeuren permanent uitschakelen door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=nl

Ook kunt u zich bij de Digital Advertising Alliance op het internetadres www.aboutads.info informeren over de installatie van cookies en hiervoor instellingen uitvoeren. Ten slotte kunt u uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over de installatie van cookies en individueel kunt beslissen of u cookies accepteert of cookies alleen voor bepaalde gevallen accepteert of algemeen weigert. Als u geen cookies accepteert, kan de werking van onze website beperkt zijn. Meer informatie en het privacybeleid met betrekking tot reclame en Google vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft de volgende rechten:
Het recht op inzage, rectificatie en wissing:
u heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens Cortese van u verwerkt en u mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of wissen.

Het recht op bezwaar:
u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Maakt u bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zal Cortese uw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Het recht op beperking van de verwerking:
u heeft het recht Cortese te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, Cortese uw persoonsgegevens niet meer nodig heeft of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat u gemaakt heeft tegen de verwerking.

Het recht op dataportabiliteit:
het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat u deze gegevens aan een andere partij kunt over te dragen.

Het recht om uw toestemming intrekken:
het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken voor gebruik van gegevens die Cortese voor een bepaald doel van u verkregen heeft op basis van uw toestemming. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Stuur ons voor alle hierboven vermelde verzoeken een e-mail met “verzoek i.v.m. privacy van gegevens” in de onderwerpregel. Wij zullen uw verzoek, zo snel als praktisch mogelijk is, beantwoorden. Als wij (na ontvangst van uw verzoek) meer dan een maand tijd nodig zullen hebben om op uw verzoek te reageren, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen.

Beveiliging
Cortese neemt passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen bijvoorbeeld misbruik, verlies en onbevoegde toegang. De toegang tot uw persoonsgegevens wordt binnen Cortese beperkt. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens.
Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
We versturen uw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL). Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.

Cookieverklaring
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

De website van Cortese maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven. We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze hebt verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.

U kunt als bezoeker zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hieronder vindt u onze Cookieverklaring, daar kunt u ook uw toestemming aanpassen of intrekken. Als u vragen heeft over uw toestemming, vermeld dan het ID en de datum van de toestemming alstublieft.

...

Cookieverklaring