RECLAME

– NU OPEN VOOR INSCHRIJVING –

Cortese HealthCare IX (9)

Maatschappelijk verantwoord beleggen in verhuurd zorgvastgoed met 6%* rente

Deelname vanaf € 100.000

Winstdelende obligatie

Prognose totaalrendement 9,3%

Verwachte looptijd 7 tot 10 jaar

Geen emissiekosten

Brochure cortese zorgwoningen

Waarom beleggen in dit Fonds?

Cortese HealthCare IX belegt in maatschappelijk verantwoord zorgvastgoed met als doelstelling: waardevast beleggen met een aantrekkelijk en stabiel rendement. In dit fonds worden panden aangekocht die verhuurd zijn aan medische huurders met langlopende huurcontracten. Dit zorgt voor stabiele huurinkomsten waardoor u jaarlijks een rente van gemiddeld 6% op uw rekening ontvangt. 

Fondsfeiten Cortese HealthCare ix zorgvastgoed
Obligaties Cortese HealthCare fondsen

Veelbelovende objecten

Als obligatiehouder belegt u mee in zorgobjecten. Wij spreiden de investeringen over verschillende soorten zorgvastgoed. Van eerstelijns gezondheidscentra met huurders als huisartsen en apothekers tot klinieken, woon-zorgcomplexen en ander maatschappelijk zorgvastgoed. Allemaal panden die langdurig in een behoefte zullen voorzien.

 

Risico’s

Beleggen in Cortese HealthCare IX brengt risico’s met zich mee zoals wordt beschreven in het Informatie Memorandum, waaronder het risico van marktwaardedaling, leegstand, (her)financiering en rentefluctuaties. De waarde van de belegging kan daardoor dalen. U dient zich ervan bewust te zijn dat de rendementen hoger maar ook lager kunnen uitkomen dan de prognose. Alle prognoses zijn schattingen en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Stappenplan
Hoe werkt het?

Stap 1

Wij onderzoeken het vastgoed zorgvuldig en kijken hierbij naar solide huurders

Stap 2

Wij kopen selectief zorgvastgoed aan dat voldoet aan onze kwaliteitseisen

Stap 3

De stabiele huurinkomsten geven u als belegger een rente van 6%* op uw rekening 

 

Solide rendement voor u

De panden worden volledig en langjarig  verhuurd aan de medische huurders waardoor er stabiele huurinkomsten zijn. Uit deze huurinkomsten wordt de vaste rente aan de obligatiehouders betaald. Voor u als belegger zorgt dit voor een solide rendement op uw investering.

Over Cortese

Wij bestaan sinds 2010 en hebben 10 zorgvastgoedfondsen met circa 50 gezondheidscentra.

Wij zijn de grootste belegger in gezondheidscentra van Nederland.

Wij hebben circa 225 miljoen aan zorgvastgoed onder beheer.

Veel gestelde vragen van onze beleggers

Waarom juist nu instappen?

De rente is de afgelopen periode sterk gestegen en zorgvastgoed nog steeds relatief duur. 

Op dit moment lijken we op een kantelpunt te zitten. De rente fluctueert en een evenwicht is nog niet bereikt. Daarnaast zien dat we kansen ontstaan om zorgvastgoed een stuk gunstiger aan te kopen. Een perfect moment om ons nieuwe zorgvastgoedfonds te introduceren.   

Door onze langjarige relatie met verschillende makelaars, zorginstellingen en corporaties in combinatie met onze continue interesse en aankoop van nieuwe en bestaande zorgvastgoedobjecten wordt Cortese als één van de eersten benaderd met nieuw aanbod. Daarnaast beschikt Cortese over waardevolle contacten binnen de banksector om goede en passende leningsvoorwaarden, zoals  rentetarieven te kunnen overeenkomen. 

Hoe koopt Cortese in deze tijd vastgoed?

Cortese kan interessant zorgvastgoed kopen:

  1. Door juiste contacten met makelaars en banken. Zij weten ons als dé beleggingsspecialist in zorgvastgoed goed te bereiken.
  2. Anderzijds volgen wij nauw de ontwikkelingen in de zorgvastgoedmarkt. Wij weten dus wanneer het een goed moment is om tot aankoop over te gaan.

Hoe kan Cortese een rente van gemiddeld 6% uitkeren?

Cortese weet op basis van een goede balans tussen de aankoopsom van het zorgvastgoed, de rente en aflossing bij de bank en de geprognosticeerde exploitatielasten een gezonde en stabiele cash flow te generen. Door een aanwezigheid van een solide en gezonde liquiditeitsreserve kunnen we uiteindelijk tot de gemiddelde rente van 6%* aan de beleggers komen.

Hoe beperkt Cortese het risico?

Wij investeren alleen in zorgvastgoed, omdat dit segment zich bewezen heeft als stabiele sector. Tevens beschikt Cortese over langjarige ervaring en deskundigheid binnen de beleggingsmarkt van zorgvastgoed.

De medische/zorgsector is minder conjunctuurgevoelig. Daarnaast hanteren wij een gedisciplineerde aanpak in de selectie van het zorgvastgoed. De staat van het zorgvastgoed, de aankoopprijs en de huurders moeten aan onze beleggingseisen en strategie voldoen. Ook spreiden wij de investeringen over een mix van zorgvastgoed en over meerdere vastgoedobjecten.

Daarnaast lost Cortese jaarlijks af op de bankfinanciering wat een gunstig effect heeft op de Loan to Value (verhouding tussen eigen en vreemd vermogen). Daarbij gaan we ervan uit dat de waarde van het zorgvastgoed stabiel blijft.

Meer over de risico’s en hoe wij deze beperken, leest u in het Informatie Memorandum.

 

Heeft Cortese een bewezen trackrecord?

Cortese is opgericht in 2010 en is uitgegroeid tot Nederlands grootste belegger in gezondheidscentra. Op dit moment heeft Cortese 9 zorgvastgoedfondsen operationeel. Al deze fondsen presteren naar verwachting en keren uit volgens de vooraf opgestelde rekenmodellen.

Hoe gaat Cortese om met duurzaamheid?

Cortese streeft binnen haar vastgoedfondsen altijd naar passende courante en duurzame objecten. Niet alleen om te voldoen aan de duurzaamheidseisen, maar ook om voor haar zorghuurders de huisvestingslasten (zoals energie) zo gunstig en adequaat mogelijk te houden.

Wij proberen zorgvastgoed altijd aan te kopen met energielabel A of, indien interessant, kopen wij zorgvastgoed aan, waarbij wij meerwaarde en betere duurzaamheid kunnen creëren door middel van verbeteringen na aankoop. Verduurzaming van zorgvastgoed en verbetering van de energiewaarden kan bijvoorbeeld gedaan worden door isolatie, installatie van zonnepanelen, het vervangen van lichtarmatuur naar led of modernisering van installaties.

Let op! Een belegging in het Fonds is geen duurzame belegging in de zin van de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid. Het Fonds heeft niet tot doel een duurzame belegging te bieden dan wel enige ecologische of sociale kenmerken te promoten.

 

Waarom heeft Cortese geen AFM-vergunning voor beheerders?

Cortese HealthCare IX B.V. is geen beleggingsinstelling en voor deze activiteit/aanbieding is geen AFM-vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vereist. Het Informatie Memorandum is formeel niet onderworpen aan goedkeuring door de AFM.

Met dit fonds voldoen wij aan de vrijstellingseisen van de AFM daar wij obligaties uitgeven met een minimale deelname van € 100.000,- (minimale afname is 4 obligaties a € 25.000) .

Cortese heeft formeel geen meldingsplicht aan de AFM voor deze aanbieding. Vanwege transparantie en zorgvuldigheid heeft Cortese besloten wel een melding bij de AFM van de aanbieding te doen. Ondanks de vrijstelling, werkt Cortese altijd volgens de richtlijnen van AFM.

 

 

Vraag vrijblijvend de brochure aan

Vul uw gegevens in en wij sturen u vrijblijvend de brochure toe

Wat wilt u ontvangen?

Wilt u vrijblijvend reserveren? De waarde van één obligatie is € 25.000. Minimale afname is 4 stuks.

Privacyverklaring

Brochure cortese zorgwoningen